Jobbmentor-programmet vidareførast i 2018

Jobbmentor-programmet vidareførast i 2018

Prosjektet «Jobbmentor» som utviklast av Høgskulen i Volda i samarbeid med Volda Læringssenter og Inclusion har fått midlar av IMDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet til å vidareutvikle opplæringsprogrammet for...