JOBBMENTOR er ei mentordning for verksemder i Volda og Ørsta kommune som tilbyr språkpraksisplassar for personar med innvandrarbakgrunn. Programmet vil også bli testa ut i Ulstein kommune hausten 2018.
På desse nettsidene finn du meir informasjon om Jobbmentor-ordninga.

 

Jobbmentor-programmet vidareførast i 2018

Jobbmentor-programmet vidareførast i 2018

Prosjektet «Jobbmentor» som utviklast av Høgskulen i Volda i samarbeid med Volda Læringssenter og Inclusion har fått midlar av IMDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet til å vidareutvikle opplæringsprogrammet for mentorar.