Fase 3 Slutt

I slutten av praksisopphaldet (Fase 3 SLUTT) vil hovedtema være ting å tenke på når praksisopphaldet nærmar seg slutten.

I slutten av praksisopphaldet (Fase 3 SLUTT) vil hovedtema være ting å tenke på når praksisopphaldet nærmar seg slutten.

Alle som deltek i mentorprogrammet JOBBMENTOR, både mentorar og menteear vil motta ein attest frå Volda Læringssenter om at dei har delteke i Jobbementor-programmet..

I attesten til mentee vil det står det at NN har gått gjennom språktrening samt fått opplæring i dei mest vanlige uskrivne og skrivne reglane og kodene i norsk arbeidsliv.

Målet er at denne attesten skal bidra til å auke motivasjonen til praktikant til å lære seg kva som er viktig for å lykkast i norsk arbeidsliv. Dette er eit viktig dokument når praksiskandidaten seinare søker jobb hos framtidig arbeidsgjevar.

Avslutningssamtale og vegen vidare

Det er lurt å avhalde ein avslutningssamtalen der kandidaten får ei tilbakemelding på korleis opphaldet har vore og område der det er potensiale for å lære meir og kvar han/ho kan få meir hjelp til karriere.

På området ressursar fins det informasjon om ressursar for korleis praktikanten kan gå fram for å lukkast med si eiga karriere i norsk arbeidsliv.

<hr>